“Většinou na GDPR všichni nadávají. Žijeme však již naplno v době digitální. Je tedy žádoucí, aby každá osoba měla zákonnou moc nad svými osobními údaji.” 
© 2018

Detaily zpracování osobních údajů

OBJEDNÁVKA SLUŽEB A ESHOP V   případě,   že   u   naší   společnosti   učiníte   objednávku   písemnou,   elektronickou,        z   Eshopu,   nebo   obdobnou   formou,   budeme   o   Vás   evidovat   následující   osobní údaje.
VITAKLUB V   případě,   že   si   přejete   být   členem   akčního   věrnostního   a   informačního   prog- ramu VitaKlub budeme o Vás evidovat následující osobní údaje.
OBCHODNÍ SMLOUVY - SMLOUVY O DÍLO V   případě,   že   u   naší   společnosti   uzavřete   obchodní   plnění   na   dodávku   služeb, nebo zboží, budeme o Vás evidovat následující osobní údaje.
NABÍDKA V   případě,   že   u   naší   společnosti   učiníte   poptávku   služeb,   nebo   zboží,   písemnou, elektronickou,   či   obdobnou   formou,   budeme   o   Vás   evidovat   následující   osobní údaje.
DAŃOVÁ EVIDENCE - ÚČETNICTVÍ Zpracování osobních údajů v rámci daňové agendy.
Podívejte    se,    jak    VitaHarmony,    s.r.o.    zpracovává    následující    osobní    údaje/kategorie    osobních údajů,   včetně   stanovených   právních   titulů,   účelů   a   dob   zpracování   pro   jednotlivé   záznamy   činností o zpracování: