© 2018

Vitamin K2 + D3 od VitaHarmony

®

na kosti, zuby a svaly

Přípravek   Vitamin   K2   100   µg   +   vitamin   D3   od     VitaHarmony®      obsahuje     vitamin     K2     ve formě   MK-7 ,   který   má   výbornou   vstřebatelnost a využitelnost v organismu. Vitamin   K   je   rozpustný   v   tucích   a   má   mnoho důležitých    funkcí    v    našem    organismu.    Tento vitamin   se   vyskytuje   ve   dvou   formách   –   vitamin K1 a vitamin K2. Vitamin     K1     podporuje     přirozenou     krevní srážlivost    a    běžně    se    vyskytuje    v    naší    stravě, například   v   listové   zelenině.   Na   druhou   stranu vitamin    K2    se    v    naší    stravě    nevyskytuje    téměř vůbec,    a    přitom    je    jeho    funkce    v    organismu nezastupitelná.   V   poslední   době   bylo   zjištěno,   že vitamin     K2     je     velmi     důležitý     pro     správný metabolismus   vápníku   v   organismu   a   podílí   se na udržování normálního stavu kostí. Vitamin    K2    působí    v    organismu    společně                          s    vitaminem    D3,    který    zajišťuje    vstřebávání                      a   správný   transport   vápníku   do   kostní   struk- tury .    Díky    tomu    dochází    ke    snížení    rizika nežádoucího     usazování     vápníku     v     cévách                                     a   měkkých   tkáních,    což   může   být   spouštěčem pro   vznik   některých   onemocnění.   Tyto   vitaminy působí    synergicky    společně    s    hořčíkem    a    váp- níkem ,    a    proto    se    doporučuje    jejich    společný příjem. 
Nedostatek   vitaminu   K2   v   organismu   může vyvolat       poruchu       metabolismu       vápníku. Dochází     ke     znehodnocení     bílkovin,     které vápník   ukládají   v   kostech   a   zubech.   V   důsledku toho     může     dojít     ke     zvýšenému     ukládání vápníku    v    měkkých    tkáních    a    cévách,    což    je vysoce nežádoucí. Vitamin   K2   si   je   lidské   tělo   schopno   samo částečně    vytvářet,    a    to    konkrétně    v    našem střevním   traktu.   Tento   vitamin   nám   pomáhají syntetizovat     zdraví     prospěšné     symbiotické bakterie,    které    osidlují    zejména    naše    tlusté střevo.   Také   proto   je   nezbytně   nutné   udržovat svou střevní mikroflóru v dobrém stavu. Suplementace     vitaminem     K2     se     dopo- ručuje   všem,   kdo   mají   problémy   s   udržením zdravé    střevní    mikroflóry    a    pro    všechny, kteří      jsou      ohroženi      osteoporózou      nebo poruchou   metabolismu   vápníku   v   kostech a zubech .
“Knihy o zdraví čtěte pozorně, mohli byste zemřít na tiskovou chybu.” Mark Twain
Obr. - řídnutí kostní hmoty
1 | 2